Bestyrelsen / Bestyrelsen
Bestyrelsen
 
Roager Medborgerhus, Li. Roagervej 1A                tlf. 75443211
 
Formand:            Jan Sørensen
                           Vestermarksvej 2           
                           jjsorensen@mail.dk                          Mob. 61758648
 
Næstformand     Lis Ebsen                                      
Reservation        Roagervej 348                                  
af huset              lishhebsen@gmail.com                      Mob. 53341147
 
Kasserer:            Preben Grosmann
                            Lundsmarkvej 90                             
                            p.s.grosmann@mail.tele.dk             Mob. 29913036
 
Sekretær:            Birthe Feddersen
                            Roagervej                                              
                            bhfeddersen@mail.dk                       Mob. 24431135
 
Landsbyråd:       Svend Petersen                                   
                            Vestervækvej 4
                            Svend-petersen@hotmail.com         Mob. 24640104
       
Støtteforening:    Jørn Sørensen
                            Solvænget 20
                            jorn.s@c.dk                                       Mob.: 60603230
 
Reparationer:     Bjarne Skovby
                           Tangevej 74 B                     
                           Bjarne.skovby@mail.dk                     Mob. 23698764
webmaster: Egon Christensen