Bestyrelsen / Støtteforeningen for Roager Medborgerhus
Støtteforeningen for Roager Medborgerhus
 
Støtteforeningen for Roager Medborgerhus har primært til opgave at samle kapital til renovering, vedligeholdelse og nyanskaffelser. Det gøres ved forskellige tiltag og arrangementer.
 
Støtteforeningens medlemmer:
 
Bodil Erichsen
Jette Thuesen
Johanna Jessen
Jørn Sørensen
webmaster: Egon Christensen